Nieuwjaarsborrel 2024

De SFT is dit jaar aan de beurt als gastheer van de gezamenlijke nieuwjaarsborrel van SFT, OVH2000, IJsclub Heech en de WSH en nodigt iedereen als volgt uit:

De Stichting Friese Tjottervloot nodigt alle leden en begunstigers van SFT, WSH, OVH2000, en IJsclub Heech uit op 7 januari om 16:00 uur in it Sylhûs.

Stichting Friese Tjottervloot, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.

www. friesetjottervloot.nl – info@friesetjottervloot.nl