NK Spanker Efsix Sailhorse 2023

Deze pagina wordt de komende tijd gevuld met gegevens m.b.t. bovenstaand NK, wat wordt gehouden van vrijdag 8 september t/m zondag 10 september 2023. Het officiële mededelingenbord is beschikbaar op manage2sail.com. Inschrijving gaat via de websites van de klassenorganisaties.