NK Flits, Schakel en 30m2 2023

Deze pagina wordt de komende tijd gevuld met gegevens m.b.t. bovenstaand NK, wat wordt gehouden van vrijdag 1 september t/m zondag 3 september 2023. Voor lokatie en accommodatie mogelijkheden verwijzen wij naar: Lokatiebeschrijving

Het officiële mededelingenbord is beschikbaar op manage2sail.com.

Inschrijving gaat via de websites van de klassenorganisaties: