Nieuws van de jeugdzeilcommissie

De nieuwe jeugdzeilcommissie (Eline, Hans, Bas, Thijs en Johan) is dit jaar voortvarend van start gegaan. Door de nieuwe structuur in de jeugdzeilavonden op de dinsdag was er veel werk te verzetten. Inmiddels hebben we afgelopen week de eerste kennisavond voor instructeurs afgesloten, de tweede volgt over ongeveer 1 maand. Ook hebben we afgelopen week een ouderavond georganiseerd. De opkomst was nog niet wat wij ervan verwacht hadden, maar ook hier volgt een tweede kans. Namelijk op donderdag 20 april a.s.

De volgende activiteiten staan binnenkort op de planning:

  • Tijdens de paasdagen mogen we de SKON (Splashklasse) weer een heel (lang) weekend op onze vereniging verwelkomen. Leuk voor een ieder om met name in de ochtend tijdens de tewaterlating of einde middag tijdens de terugkomst van de zeilers het schouwspel te mogen ervaren;
  • Opening WSH watersport seizoen: 15 april a.s. open dag met festiviteiten op onze haven;
  • Ouderavond 20 april;
  • Zwembad training jeugdzeilers op 23 april a.s. (dit is een verplichting voor ieder jeugdzeiler die het komende jaar zeilinstructie gaat volgen);

Tot ziens op de haven.