Statutenwijziging ALV

Na 45 jaar is het tijd om de statuten aan te passen naar de huidige tijd. Het Watersportverbond heeft een model statuten voor een watersport vereniging, die voldoet aan de huidige wetgeving. Dit model is door een werkgroep doorgesproken en waar nodig aangepast naar de situatie van de WSH. Deze voorstel statutenwijziging wordt op 5 april 2024 op de Algemene Leden Vergadering (ALV) voorgelegd ter goedkeuring. Via de knop onderaan kunt u het voorstel downloaden.

Voor opmerkingen of vragen hierover kunt u terecht op info@WSHeeg.nl